Revista de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (Journal of Accounting and Management Information Systems) este publicată trimestrial, începând cu anul 2002 și a devenit rapid cunoscută în mediul academic românesc de contabilitate, găzduind lucrări elaborate de cercetători români şi străini de prestigiu, în domeniul contabilitate, analiză financiară, informatică de gestiune și drept (http://revistacig.ase.ro). Revista este editată de către Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (http://www.cig.ase.ro).

Parteneri: