FINALIZAREA STUDIILOR

Studiile universitare se finalizează prin elaborarea şi prezentarea unei lucrări de licenţă (pentru ciclul de licenţă), respectiv a disertaţiei (pentru ciclul de masterat). Regulile generale sunt prevăzute în Regulamentul privind activitatea programelor de licenţă, respectiv masterat în vigoare la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
(http://mefc.ase.ro/Media/Default/baza%20legislativa/metodologiefinalizare.pdf).

Ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licenţă şi a disertaţiei

Procedura antiplagiat

Repartizarea lucrarilor de finalizare a studiilor de licenta pentru anul universitar 2016-2017

Repartizarea lucrarilor de finalizare a studiilor de masterat pentru anul universitar 2016-2017

Lista temelor lucrarilor de finalizare a studiilor de licenta pentru anul universitar 2016-2017

Lista temelor lucrarilor de finalizare a studiilor de masterat pentru anul universitar 2016-2017

Parteneri: